Poutě

Vážení návštěvníci,

termíny jednotlivých poutí v roce 2019 se nyní plánují, a budou vždy včas uveřejněny.

Děkujeme za Vaši trpělivost a pochopení.

Postní pouť –  13. dubna 2019

16:00 hodin – bude možnost přistoupit ke svátosti smíření

16:15 hodin – bude pobožnost křížové cesty

17:00 hodin – poutní mše svatá.

Hlavní celebrant:

R. D. Bc. Ladislav Proks

spirituál kněžského semináře Redemptoris Mater v Českých Budějovicích

Plakát: Kájov – postní pouť duben 2019

 

Májová (květinová pouť) 18. května 2019

16:15 hodin – bude možnost přistoupit ke svátosti smíření

16:30 hodin – bude modlitba svatého růžence

17:00 hodin – poutní mše svatá a poté mariánská pobožnost – litanie k Panně Marii.

Jako výraz našeho poděkování a vděčnosti můžeme Matce Boží, Panně Marii přinést květiny.

 

Titulární pouť –  

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

16:15 hodin – bude možnost přistoupit ke svátosti smíření

16:30 hodin – bude modlitba svatého růžence

17:00 hodin – poutní mše svatá

 

 

Hlavní kájovská pouť 

Sobota 

18:00 hodin – věřící budou mít příležitost přistoupit ke svátosti smíření. V neděli bude tato možnost omezena počtem zpovědníků.

19:00 hodin – zahajovací mše svatá poté bude následovat mariánská pobožnost / světelný průvod

20:45 hodin – večer chval spojený s adorací

22:00 hodin – výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní – celonoční adorace

Neděle

07:00 hodin – ranní chvály

08:00 hodin – poutní mše svatá

10:00 hodin – poutní mše svatá (hlavní mše sv.)

hlavním celebrantem bude

13:30 hodin – zakončení hlavní kájovské pouti – litanie k Panně Marii a svátostné požehnání

poté individuální soukromá možnost adorace a modlitby.

 

Adventní pouť – 

16:15 hodin – možnost přistoupit ke svátosti smíření

16:30 hodin – modlitba svatého růžence

17:00 hodin – poutní mše svatá