Obnova a revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie, kaple sv. Jana Nepomuckého, západní křídlo fary a zahrady v Kájově