Informace o poskytnutí finančního daru

Vážení návštěvníci,

rádi bychom Vás chtěli upozornit, že v letošním roce tj. od začátku února 2018 Římskokatolická farnost Kájov zahájí ve dvou etapách obnovu kostela Nanebevzetí Panny a okolního prostoru. 

Proto se především chceme s prosbou obrátit na Vás  dárce…

Nyní v této chvíli jak nám Vy můžete pomoci…?

Můžete pomoci nejen svoji modlitbou, ale můžete především přispět svým finančním darem: 

1) Převodem svého finančního daru na běžný účet: 

číslo účtu Česká Spořitelna:

54 05 24 43 99 / 0800

Variabilní symbol: 2018

IBAN: CZ 93 0800 0000 0054 0524 4399 

účel platby: finanční dar na opravu kostela Panny Marie v Kájově

Nezapomeňte prosím na bankovním převodu uvést své jméno a příjmení, případně i adresu, abychom Vás mohli zařadit do seznamu dárců a poděkovat za Váš dar. Pokud tak neučiníte, máme za to, že si přejete zůstat jako anonymní dárce.

Jako poděkování všem dárcům,

kteří přispějí svým darem na opravu kostela a fary,

bude pravidelně vždy první neděli v měsíci

sloužena mše svatá.

 

2) Pokud byste rádi poskytli dar a chtěli se na detailech domluvit osobně, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle +420 380 711 336 nebo emailem: farniuradck@seznam.cz

 

 

O dary věnované na opravu kostela Panny Marie si můžete snížit svůj daňový základ. Rádi Vám vystavíme potvrzení o převzetí daru.

Fyzické osoby 

si mohou dar odečíst ze základu daně dle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znějí pozdějších předpisu.

 

Právnické osoby

si mohou uplatnit odečet ze základu daně dle ustanovení § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu z příjmů, ve znění pozdějších předpisu.

 

Aktuální stav ke dni 09. února 2019

Na obnovu a revitalizaci kostela Nanebevzetí Panny Marie, fary a okolních prostor v Kájově byli přijaty dary ve výši 92.950,- Kč.

 

Všem, kteří přispěli, patří upřímné zaplať Pan Bůh!