Dary pro kostel

Milí věřící,

Dary pro kostel

k dané situaci, kterou prožíváme tj. koronavirus, se v našich farnostech dlouhodobě nemohly konat veřejné bohoslužby. Věřící proto mohli věnovat při nedělní bohoslužbě svůj dar na kostel.

Proto se v této chvíli obracíme na vás s prosbou, abyste dary, které chcete věnovat pro daný kostel, zaslali na běžný účet farnosti. Přehled jednotlivých účtů farností naleznete na webových stránkách viz. bankovní údaje nebo ve farním zpravodaji.

Zároveň prosíme, abyste do poznámky uvedli „DAR NA KOSTEL“ popř. své příjmení.

Všem dárcům děkujeme, a vážíme si vaší pomoci, že podpoříte svým darem daný kostel. Zaplať Pán Bůh za vaše dary.

Vaše duchovní správa.