Poutě

Postní pouť – 24. března 2018 (sobota)

16:00 hodin – bude možnost přistoupit ke svátosti smíření

16:15 hodin – bude pobožnost křížové cesty

17:00 hodin – poutní mše svatá.

 Plakát: Postní pouť 2018

Májová (květinová pouť) – 26. 5. 2018 (sobota)

16:15 hodin – bude možnost přistoupit ke svátosti smíření

16:30 hodin – bude modlitba svatého růžence

17:00 hodin – poutní mše svatá a poté mariánská pobožnost – litanie k Panně Marii.

Jako výraz našeho poděkování a vděčnosti můžeme Matce Boží, Panně Marii přinést květiny.

Plakát: Kájov – Májová květinová pouť 2018

 

Titulární pouť –  (Slavnost Nanebevzetí Panny Marie) – 15. srpna 2018

16:15 hodin – bude možnost přistoupit ke svátosti smíření

16:30 hodin – bude modlitba svatého růžence

17:00 hodin – poutní mše svatá

Plakát:Titulární pouť – Kájov 15. 8. 2018

 

Hlavní kájovská pouť  13. – 14. 10. 2018

Sobota 13. října 2018

18:00 hodin – věřící budou mít příležitost přistoupit ke svátosti smíření. V neděli bude tato možnost omezena počtem zpovědníků.

19:00 hodin – zahajovací mše svatá poté bude následovat mariánská pobožnost / světelný průvod

20:45 hodin – večer chval spojený s adorací

22:00 hodin – výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní – celonoční adorace

Neděle 14. října 2018

07:00 hodin – ranní chvály

08:00 hodin – poutní mše svatá

10:00 hodin – poutní mše svatá (hlavní mše sv.)

hlavním celebrantem bude J. E. Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický

13:30 hodin – zakončení hlavní kájovské pouti – litanie k Panně Marii a svátostné požehnání

poté individuální soukromá možnost adorace a modlitby.

Plakát ke stažení: Hlavní kájovská pouť 2018

 

Adventní pouť – 8. prosince 2018 (sobota)

16:15 hodin – možnost přistoupit ke svátosti smíření

16:30 hodin – modlitba svatého růžence

17:00 hodin – poutní mše svatá

hlavním celebrantem bude P. Josef Mendel, SDB

Plakát: Adventní pouť 2018