Májová (květinová pouť) – 6. května 2017 – Vikariátní pouť rodin (mše sv. v 17:00 hodin)

Titulární pouť –  (Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Hlavní kájovská pouť