Poutě

Postní pouť – 24. března 2018 (sobota)

16:00 hodin – bude možnost přistoupit ke svátosti smíření

16:15 hodin – bude pobožnost křížové cesty

17:00 hodin – poutní mše svatá.

 

Májová (květinová pouť) – 26. 5. 2018 (sobota)

16:15 hodin – bude možnost přistoupit ke svátosti smíření

16:30 hodin – bude modlitba svatého růžence

17:00 hodin – poutní mše svatá a poté mariánská pobožnost – litanie k Panně Marii.

Jako výraz našeho poděkování můžeme Matce Boží Panně Marii přinést květiny.

 

Titulární pouť –  (Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

 

Hlavní kájovská pouť  13. – 14. 10. 2018

Sobota 13. října 2018

19:00 hodin – zahajovací mše svatá poté bude následovat mariánská pobožnost / světelný průvod

22:00 hodin – výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní – celonoční adorace

Neděle 14. října 2018

08:00 hodin – poutní mše svatá

10:00 hodin – poutní mše svatá (hlavní mše sv.)

13:30 hodin – zakončení hlavní kájovské pouti – litanie k Panně Marii a svátostné požehnání

poté individuální soukromá možnost adorace a modlitby.

 

Adventní pouť – 8. prosince 2018 (sobota)

16:15 hodin – možnost přistoupit ke svátosti smíření

16:30 hodin – modlitba svatého růžence

17:00 hodin – poutní mše svatá