Poutní Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Lis
19

47) farní zpravodaj

47) zpravodaj

Lis
19

Pozvánka – příprava Živého Betlému

Milé děti, letos opět připravujeme na Vánoce „ŽIVÝ BETLÉM“ Potřebujeme tedy herce na obsazení všech rolí – pastýře, anděly, sv. Josefa, Pannu Marii, Tři krále, hospodářského a další… Srdečně zveme všechny, kdo mají chuť si zahrát. na první důležité setkání v sále na…

Lis
19

Slavnost Ježíše Krista Krále – vyvrcholení církevního roku

V neděli 26. listopadu 2017 v církvi vrcholí církevní rok. Slavíme Slavnost Ježíše Krista Krále. Touto nedělí končí liturgické mezidobí – cyklus A. Následující neděli tj. 3. prosince v liturgii zahájíme dobu adventní – cyklus B. Věřícím při bohoslužbách budeme žehnat adventní věnce,…

Lis
19

Slavnostní zpívané nešpory

V neděli 26. listopadu v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kájově se bude od 16:30 hodin konat společná modlitba svatého růžence a poté od 17:00 hodin se budou konat slavnostní zpívané nešpory. srdečně zveme všechny ke společné modlitbě nešpor.

Lis
19

Pozvání

Přijměte pozvání na výrobu ADVENTNÍHO VĚNCE V pondělí 27. listopadu 2017 od 15:00 do 18:00 hodin nebo ve středu 29. listopadu 2017 od 17:00 do 19:00 hodin v sále na faře v Kájově máte příležitost vyrobit si svůj vlastní adventní věnec. K dispozici bude chvojí, korpusy na…