Kájov – „májová květinová pouť“

V sobotu 26. května v Kájově se bude konat „MÁJOVÁ KVĚTINOVÁ POUŤ“, která začne v 16:00 hodin svátostí smíření, 16:30 hodin modlitba svatého růžence a vyvrcholí v 17:00 hodin poutní mší svatou, která bude zakončena litaniemi k Panně Marii.

Jako výraz našeho poděkování a vděčnosti Panně Marii, věřící mohou přinést květiny.

Srdečně zveme na tuto mariánskou pouť do Kájova

 

Plakát: Kájov – Májová květinová pouť 2018

Pašijové hry

V sobotu 26. května v Českém Krumlově (nádvoří prelatury) od 13:30 hodin se uskuteční tradiční „PAŠIJOVÉ HRY“. Cena vstupenky je 130,- Kč – děti do 15 let zdarma. 

Další představení se budou konat v amfiteátru v Hořicích na Šumavě ve dnech 2. června 2018 (sobota) v 17:00 / 21:00 hodin a 9. června 2018 (sobota) v 17:00 hodin.

 

Plakát: Pašijové hry 2018

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Ve čtvrtek 10. května v církvi slavíme Slavnost Nanebevstoupení Páně.  Tímto dnem začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého. V Českém Krumlově bude v 18:00 hodin mše svatá.

Pozvánka na pouť

V úterý 1. května se uskuteční farní zájezd s našim chrámovým sborem do Rančířova u Jemnice. Autobus bude vyjíždět z Českého Krumlova ze zastávky  „U Luny“ na Špičáku v 11:00 hodin. Předpokládaný návrat je ve 21:00 hodin. Cena je 235,- Kč na osobu za dopravu.

Program:

14:30 hodin – májová pobožnost

14:45 hodin – slavnostní mše svatá

po mši svaté bude následovat program na faře a farní zahradě, kde bude také nejen program pro děti, ale i malé občerstveni.

 

Zájemci se mohou telefonicky přihlásit u pana Jiřího Balka – tel.: 777 174 610.

Zahájení „MARIÁNSKÉHO“ měsíce

V úterý 1. května je památka sv. Josefa, dělníka. Zároveň tímto dnem vstupujeme do měsíce května, který je zasvěcen Panně Marii. V Českém Krumlově bude v tento den mše svatá u sv. Víta v 9:30 hodin.

Během měsíce května v Českém Krumlově na konci každé mše svaté se bude konat májová pobožnost.

 

V ostatních farnostech takto:

Větřní: po bohoslužbě

Přídolí: půl hodiny před bohoslužbou

Věžovatá Pláně: půl hodiny před bohoslužbou

Kájov: po bohoslužbě

Hořice na Šumavě: půl hodiny před bohoslužbou