Slavnostní nešpory

Slavnostní nešpory

V neděli 31. března 2019 v Kájově od 16:30 hodin bude společná modlitba svatého růžence, a poté v 17:00 hodin slavnostní nešpory se svátostným požehnáním.

Všechny srdečně zveme ke společné modlitbě.