Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Slavnost Matky Boží, Panny Marie

První den tj. 1. ledna v církvi slavíme zasvěcený svátek – slavnost Matky Boží, Panny Marie.  Bohoslužby v tento den v našich farnostech budou jako v neděli. 

V Kájově v kostele Nanebevzetí Panny Marie bude mše svatá v 8:00 hodin.

Zároveň v tento den zveme všechny do Kájova do kostela Nanebevzetí Panny Marie ke společné modlitbě:

16:30 hodin společná modlitba svatého růžence a poté v 17:00 hodin slavnostní zpívané nešpory se svátostným požehnáním.

Všechny srdečně zveme ke společné modlitbě.