Sbírka na svatopetrský haléř

Sbírka na svatopetrský haléř

V neděli 24. února 2019 při bohoslužbách se bude konat sbírka na svatopetrský haléř.

Tato sbírka se koná na celém světě a její výnos používá Svatý Otec pro podporu potřebných lidi na celém světě.

Všem dárcům patří upřímné zaplať Pán Bůh!