Postní almužna – postní kasičky

Postní almužna - postní kasičky
  • Popeleční středou jsme vstoupili do doby postní. Postní doba nás vede k modlitbě, postu a almužně. Proto od 1. neděle postní v našich kostelech jsou k dispozici postní kasičky – tvz. „postní almužna“, kdy věřící během postní doby mohou každý týden věnovat do kasičky postní almužnu. Po skončení postní doby budou tyto kasičky v našich kostelech vybrány (bude oznámeno ve farním zpravodaji – přesný termín). Příspěvky budou rozděleny na dvě části: polovina bude použita prostřednictvím Diecézní charity na pomoc sociálně potřebným rodinám a polovina bude použita na pastorační činnost v diecézi. Tato část bude rozdělena mezi pastorační centra:
  • Diecézní centrum pro rodinyNejste sami – pastorační péče o rodiny, v nichž zemřelo dítě
  • Diecézní centrum pro mládež Animátorský kurz
  • Diecézní centrum pro katecheziKatechetický kurz
  • Diecézní centrum pro senioryVýstava fotografií v klášteře a rekolekce pro prarodiče a vnoučata
  • Diecézní centrum pro misie a evangelizaciFormace animátorů misijních programů