Nedělní bohoslužba

V neděli 29. listopadu 2020 v Kájově bude ráno v 8:00 hodin mše svatá, při které věřícím požehnáme adventní věnce. Zároveň za dodržení veškerých vládních nařízeních tj. dezinfekce, roušky a 20 povolených osob.