Mše svatá: on-line přenos

Věřící, kteří jsou nemocní nebo se nemohou osobně ze zdravotních důvodů zúčastnit nedělní mše svaté v kostele sv. Víta v Českém Krumlově, mají nadále možnost z farní kaple v Českém Krumlově na kanále YouTube – odkaz: Římskokatolická farnost – prelatura Český Krumlov v přímém přenosu v 9:30 hodin sledovat mši svatou.

Zároveň každý den ve 20:00 hodin věřící mají možnost sledovat on-line modlitbu svatého růžence. Během postní doby bude střídavě pobožnost křížové cesty a modlitba svatého růžence.