Hlavní kájovská pouť

Milí návštěvníci, milí věřící,

srdečně si Vás dovolujeme pozvat ve dnech 9. – 10. října 2021 do Kájova na hlavní pouť k Panně Marii.

Tato pouť bude zahájena:

v sobotu 9. října 2021

18:00 hodin, kdy věřící budou mít příležitost přistoupit ke svátosti smíření

19:00 hodin – poutní mše svatá (hlavním celebrantem bude R. D. Miroslav Štrunc)

po mši svaté světelný průvod

22:00 hodin – celonoční adorace

v neděli 10. října 2021

7:00 hodin – společná modlitba ranních chval

8:00 hodin – poutní mše svatá

hlavním celebrantem bude

Prel. Mgr. Václav Pícha, JC. D., prelát českokrumlovský

10:00 hodin – hlavní poutní mše svatá

J. E. Mons. Charles D. Balvo, apoštolský nuncius

 13:30 hodin – litanie k Panně Marii a svátostné požehnání

Pouť bude probíhat za dodržení v té době platných opatření.

Na této akci se bude fotografovat.

Plakát ke stažení: Hlavní kájovská pouť 2021