Adorace – první pátek v měsíci

V pátek 1. března 2019 v Kájově v kostele Nanebevzetí Panny Marie se od 16:00 hodin uskuteční výstav Nejsvětější svátosti oltářní, kdy věřící budou mít příležitost po celou hodinu adorovat.

Poté v 17:00 hodin bude mše svatá.

Srdečně zveme všechny ke společné modlitbě.