Adorace na první pátek

Adorace na první pátek

V Kájově v pátek 4. ledna 2018 bude od 16:00 hodin bude vystavena Nejsvětější svátosti oltářní. Poté v 17:00 hodin bude mše svatá

Věřící budou mít možnost v tento den nejen se zúčastnit mše svaté, ale i po celou hodinu adorovat.

Srdečně zveme všechny ke společné modlitbě a adoraci.