Adorace na první pátek v měsíci

Adorace na první pátek v měsíciMilí věřící,
v pátek 7. prosince 2018 v Kájově zahájíme na přání našeho diecézního biskupa Mons. Vlastimila Kročila (viz. pastýřský list z 34. neděle v mezidobí – Slavnost Ježíše Krista Krále) hodinovou adoraci před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní – na první pátek v měsíci.
Proto v tento den bude v 16:00 hodin vystavena Nejsvětější svátost oltářní a poté v 17:00 hodin bude mše svatá.
Srdečně zveme všechny ke společné modlitbě.