Zahájení nového církevního roku – Advent

Zahájení nového církevního roku - AdventV neděli 2.12. 2018 začne adventní období. Je to čas přípravy na narození Ježíše Krista – Vánoce. Slavíme čtyři adventní neděle, které letos připadnou: 

1. neděle adventní 2. 12. 20182. neděle adventní 9. 12. 2018, 3. neděle adventní „GAUDETE“ 16. 12. 20184. neděle adventní 23. 12. 2018 

Slovo „advent“ pochází z latinského slova „adventus“, což znamená příchod. Myslí se zde na příchod Vykupitele Ježíše Krista. Každoročním prožíváním adventu a slavením adventní liturgie církev zpřítomňuje očekávání starozákonních proroků, kteří připravovali lidstvo na příchod Mesiáše. Tím, že se věřící vžívají do atmosféry této dlouhé přípravy na první příchod Vykupitele, oživují zároveň touhu po jeho druhém příchodu na konci časů, ale rovněž do svého vlastního života.

První začátky slavení adventu se objevují v jižní Galii a ve Španělsku koncem 4. století. Od 12. do 13. století se stal advent začátkem nového liturgického roku, který do té doby začínal Vánocemi. Adventní doba trvá čtyři neděle před slavností Narození Páně 25.12.

Datumy adventních nedělí jsou pohyblivé. Poslední adventní neděle – čtvrtá – připadá vždy na neděli před 25.12. (hlavní vánoční svátek). A protože den 25.12. spadá každý rok do jiného dne v týdnu, tak i 1. adventní neděle (podle ní i další adventní neděle) má každý rok jiné datum. Advent vždy trvá do půlnoci dne 24.12. („Štědrý večer“ je vigilie – předvečer hlavního vánočního svátku). Někdy se proto stává, že poslední adventní neděle může připadnout i na Štědrý den. V takovém roce trvá advent vlastně jen tři týdny, i když má čtyři adventní neděle.

V koslelích i v domácnostech se zapalují svíčky na adventních věncích. Věnec je od nepaměti symbolem vítězství a královské důstojnosti. I Bible mluví o věnci jako o projevu úcty, radosti a vítězství. Adventní věnec je holdem tomu, kdo je očekáván, a kdo zároveň již přichází jako vítěz, jako král a osvoboditel: Ježíš Kristus.

Rozlévající se světlo z hořících svící vyjadřuje přicházejícího Krista, který rozptyluje temnotu a strach, neboť on je „Světlo světa“ (Jan 8,12). Každému, kdo věrně a s láskou vyhlíží příchod Páně, bude předán věnec spravedlnosti, vítězný věnec života.

V adventní době se při bohoslužbách používá fialová barva a oltáře se nezdobí květinami (s výjimkou 3. adventní neděle, kdy je barva růžová – zdůraznění radostného očekávání).

 

Zároveň v tuto neděli (2. prosince 2018) při bohoslužbách budeme věřícím žehnat adventní věnce, které si v tento den přinesou.