Velikonoční pozdrav

Zajásejte již, zástupy andělů v nebi! Zaskvějte se v slávě, božská tajemství! K vítězství tak mocného Krále zazní polnice a zvěstuj spásu! Raduj se i ty, země, zalitá tak oslnivou září a tonoucí v jasu věčného Krále, pohleď, jak na celém světě rychle zmizely temnoty! Raduj se i ty, matko Církvi, zkrášlená leskem tak jasného světla! A v mohutném zpěvu lidu ať tento svatý dům Boží zní ozvěnou té radosti!

 

(Velikonoční chvalozpěv – Exsultet)

 

Milí farníci, návštěvníci farních stránek

 

ZMRTVÝCHVSTALÝ KRISTUS AŤ NAPLNÍ

VAŠE SRDCE SVÝM POKOJEM.

RADOSTNÉ A BOHEM POŽEHNANÉ

VELIKONOCE 2018

       

 

Vám přejí a vyprošují

 

 

Prel. Mgr. Václav Pícha, JC. D., vikář českokrumlovský

R. D. Mgr. František Žák, farní vikář

Bc. Vojtěch Talíř, trvalý jáhen

Zdeněk Kalianko, akolyta

Jan Rothschedl, akolyta a pastorační asistent