Setkání varhaníků, kostelníků, sbormistrů, akolytů a lektorů

V sobotu 24. listopadu 2018 v Českých Budějovicích ve farnosti u kostela sv. Vojtěcha – Čtyři Dvory, ul. E. Destinové 1, se uskuteční setkání varhaniků, sbormistrů, kostelníků, akolytů a lektorů. Toto setkání budezahájeno mší svatou v 9:30 hodin, kterou bude celebrovat světící biskup Mons. Pavel Posád. 

Po mši svaté v 10:30 hodin bude následovat po jednotlivých skupinách přednáška a diskuze. Ve 12:00 hodin toto setkání bude zakončeno společným obědem.