Pobožnost Křížové cesty

Pobožnost Křížové cesty, někdy podle jejího cíle nazývaná Kalvárie, je symbolická cesta sledující události spojené s ukřižováním Ježíše Krista. Zahrnuje dění kolem jeho odsouzení Pilátem Pontskýmnesení kříže po Via Dolorosa a ukřižování na hoře Golgota (Kalvárie). Křížová cesta je rozdělena na obvykle čtrnáct zastavení, která odpovídají jednotlivým událostem tradičně spojenými s pašijemi.

Během postní doby se bude konat pobožnosti Křížové cesty:

Kájov – první pobožnost se bude konat v neděli 18. února 2018 po bohoslužbě.

Poté další následující dny budou takto:

čtvrtek 15:30 hodin

neděle vždy po bohoslužbě