Srdečně zveme:

sobota 14. října 2017 a neděle 15. října 2017

HLAVNÍ KÁJOVSKÁ POUŤ

Program:

14. října 2017 -sobota „Zlatá sobota“

19:00 hodin – zahajovací mše svatá

hlavním celebrantem bude novokněz R. D. Bc. Pavel Bicek, farní vikář u sv. Jana Nepomuckého v Českých Budějovicích

po mši svaté bude novokněz Pavel Bicek udělovat novokněžské požehnání

následuje po mši svaté mariánská pobožnost / světelný průvod

22:00 celonoční adorace

 

15. října 2017 – neděle

7:30 hodin – společná modlitba – „Ranní chvály“

8:00 hodin – poutní mše svatá

hlavní celebrant: R. D. Václav Pícha, JC. D., prelát českokrumlovský

10:00 hodin – hlavní poutní mše svatá

J. E. Dominik kardinál Duka, OP

arcibiskup pražský a primas český

13:30 hodin – litanie k Panně Marii a svátostné požehnání

poté odpoledne možnost soukromé modlitby

 

Příležitost ke svaté zpovědi bude v sobotu od 18:00 hodin. V neděli bude tato možnost omezena počtem přitomných kněží.

Plakát ke stažení: Hlavni-Kajovska-pout-2017