Obnova a revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie

Vážení návštěvníci,

rádi bychom Vás chtěli upozornit, že v letošním roce tj. od začátku února 2018 Římskokatolická farnost Kájov zahájí ve dvou etapách obnovu kostela Nanebevzetí Panny a okolního prostoru. 

V I. etapě bude následovat celková obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie a kaple sv. Jana Nepomuckého. V následující plánované II. etapě je plánována revitalizace a zpřístupnění západního křídla fary a farní zahrady.

Proto z tohoto důvodu dojde v brzké době z části omezení provozu kostela

Nanebevzetí Panny Marie a jeho okolí.

 

Další informace ohledně plánovaného průběhu oprav,

a  prohlídek kostela bude upřesněn později.

 

Nyní v této chvíli jak nám Vy můžete pomoci…?

Můžete pomoci nejen svoji modlitbou, ale můžete především přispět svým finančním darem: 

1) Převodem svého finančního daru na běžný účet: 
číslo účtu Česká Spořitelna: 48 65 49 03 69 / 0800
Variabilní symbol: 2017
Kons. symbol: 0379

IBAN: 42 0800 0000 0048 6549 0369

účel platby: Oprava kostela Panny Marie

Nezapomeňte prosím na bankovním převodu uvést své jméno a příjmení, případně i adresu, abychom Vás mohli zařadit do seznamu dárců a poděkovat za Váš dar. Pokud tak neučiníte, máme za to, že si přejete zůstat jako anonymní dárce.

Jako poděkování všem dárcům,
kteří přispějí svým darem na opravu kostela a fary,
bude pravidelně vždy první neděli v měsíci
sloužena mše svatá „na poděkování“.
 
2) Pokud byste rádi poskytli dar a chtěli se na detailech domluvit osobně, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle +420 380 711 336 nebo emailem: farniuradck@seznam.cz

 

 

O dary věnované na opravu kostela Panny Marie si můžete snížit svůj daňový základ. Rádi Vám vystavíme potvrzení o převzetí daru.

Fyzické osoby 

si mohou dar odečíst ze základu daně dle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znějí pozdějších předpisu.

 

Právnické osoby

si mohou uplatnit odečet ze základu daně dle ustanovení § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu z příjmů, ve znění pozdějších předpisu.